ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Υποστήριξης Ζωής
url: www.ekyz.gr

@ : info@ekyz.gr
tel.: +30 2310 421551
fax: +30 2310 431011

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ (ABLS PLUS)


  
 2-3-4 Νοεμβρίου 2012
 Τοποθεσία : Θεσσαλονίκη
 Ωρες διεξαγωγής εκπαίδευσης:
 Παρασκευή από τις 16:00 έως τις 21:00
 Σάββατο από τις 09:00 έως τις 21:00
 Κυριακή από τις 10:00 έως τις 17:00

Το πρόγραμμα Προχωρημένη Βασική Υποστήριξη Ζωής (ABLS Plus) είναι διάρκειας 24 ωρών και η πιστοποίηση του έχει 3ετή ισχύ. Δεν είναι το απλό ABLS καθότι είναι εμπλουτισμένο με επιπλέον θεματικές ενότητες.


Οι ενότητες του προγράμματος είναι:

Α) Συστήματα Οργανισμού
-Αναπνευστικό σύστημα
-Κυκλοφορικό σύστημα
-Μυοσκελετικό σύστημα
-Νευρικό σύστημα
-Δέρμα

Β) Προχωρημένη Εκτίμηση Ασθενή
-Εκτίμηση περιβάλλοντος περιστατικού
-Προχωρημένη Αρχική Εκτίμηση
-Εκτέλεση σωματικής εκτίμησης (έλεγχος)
-Λήψη Ιατρικού Ιστορικού Ασθενή
-Βασικά ζωτικά σημεία
-Λήψη αρτηριακής πίεσης
-Συνεχιζόμενη εκτίμηση
-Σακχαρόμετρο
-Παλμικό οξύμετρο

Γ) Συνεργασία με ΕΚΑΒ
-Αναφορά ενεργειών
-Παράδοση ασθενή στο ΕΚΑΒ
-Τοποθέτηση, μετακίνηση και ανύψωση ασθενή

Δ) Προχωρημένες Πρώτες Βοήθειες
-Χρήση AMBU (ασκός εμφυσήσεων)
-Εκτέλεση ΚΑΡΠΑ από 2 άτομα
-Αναρρόφηση
-Στοματικός αεραγωγός
-Ακινητοποίηση κεφαλής
-Νάρθηκες ακινητοποίησης
-Φορεία
-Αφαίρεση κράνους
-Μεθοδολογία διαχείρισης περιστατικού
-Διαλογή (Triage)
-Επείγον τοκετός
-Εκτέλεση φυσιολογικού τοκετού
-Φροντίδα μετά τον τοκετό

Ε) Διάφορες Ασθένειες

ΣΤ) Διαχείριση Οξυγόνου σε επείγοντα περιστατικά


 
Η παρακολούθηση του προγράμματος προϋποθέτει πτυχίο Care Plus – AED, ή οποιαδήποτε άλλη πιστοποίηση βασικών γνώσεων Α' Βοηθειών(BLS)


Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να καλέσετε στο 2310 421551 ή δηλώστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου