ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Υποστήριξης Ζωής
url: www.ekyz.gr

@ : info@ekyz.gr
tel.: +30 2310 421551
fax: +30 2310 431011

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ABLS plus)

3ήμερη Εκπαίδευση
Παρασκευή 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 16:00 - 21:00
Σάββατο 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 9:00 - 21:00

Κυριακή 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 10:00 – 17:00
Τοποθεσία : Θεσσαλονίκη
Το πρόγραμμα Προχωρημένη Βασική Υποστήριξη Ζωής (ABLS Plus) είναι διάρκειας 24 ωρών και η πιστοποίηση του έχει 3ετή ισχύ. Δεν είναι το απλό ABLS καθότι είναι εμπλουτισμένο με επιπλέον θεματικές ενότητες.

Οι ενότητες του προγράμματος είναι:

Α) Συστήματα Οργανισμού
-Αναπνευστικό σύστημα
-Κυκλοφορικό σύστημα
-Μυοσκελετικό σύστημα
-Νευρικό σύστημα
-Δέρμα

Β) Προχωρημένη Εκτίμηση Ασθενή
-Εκτίμηση περιβάλλοντος περιστατικού
-Προχωρημένη Αρχική Εκτίμηση
-Εκτέλεση σωματικής εκτίμησης (έλεγχος)
-Λήψη Ιατρικού Ιστορικού Ασθενή
-Βασικά ζωτικά σημεία
-Λήψη αρτηριακής πίεσης
-Συνεχιζόμενη εκτίμηση
-Σακχαρόμετρο
-Παλμικό οξύμετρο

Γ) Συνεργασία με ΕΚΑΒ
-Αναφορά ενεργειών
-Παράδοση ασθενή στο ΕΚΑΒ
-Τοποθέτηση, μετακίνηση και ανύψωση ασθενή

Δ) Προχωρημένες Πρώτες Βοήθειες
-Χρήση AMBU (ασκός εμφυσήσεων)
-Εκτέλεση ΚΑΡΠΑ από 2 άτομα
-Αναρρόφηση
-Στοματικός αεραγωγός
-Ακινητοποίηση κεφαλής
-Νάρθηκες ακινητοποίησης
-Φορεία
-Αφαίρεση κράνους
-Μεθοδολογία διαχείρισης περιστατικού
-Διαλογή (Triage)

Ε) Διάφορες Ασθένειες

ΣΤ) Διαχείριση Οξυγόνου σε επείγοντα περιστατικά

Η παρακολούθηση του προγράμματος προϋποθέτει πτυχίο Care Plus – AED, ή οποιαδήποτε άλλη πιστοποίηση βασικών γνώσεων Α' Βοηθειών(BLS)

Η εκπαίδευση γίνεται υπό την αιγίδα του MEDIC FIRST AID και στους επιτυχόντες θα δοθεί διεθνής αναγνωρισμένη ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να καλέσετε στο 2310 421551

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου