ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Υποστήριξης Ζωής
url: www.ekyz.gr

@ : info@ekyz.gr
tel.: +30 2310 421551
fax: +30 2310 431011

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

«ΜΑΘΑΙΝΩ  ΝΑ ΣΩΖΩ ΜΙΑ ΖΩΗ»
Εκπαίδευση στην Άμεση Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών
Με τη συνεργασία της ΧΑΝ Θεσσαλονίκης και του Εκπαιδευτικού Κέντρου Υποστήριξης Ζωής

Στο πρόγραμμα διδάσκονται:

    Κατανόηση του ρόλου του Πρώτου Βοηθού
    Ασφάλεια χώρου και βασικές αρχές ατομικής προστασίας                 
    Αρχική Εκτίμηση ενός περιστατικού
    Βασικές Γνώσεις Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης
    Αντιμετώπιση τραύματος και αιμορραγιών
    Αντιμετώπιση πνιγμονής από ξένο σώμα
    Αντιμετώπιση αναίσθητου πάσχοντα (περιλαμβάνεται η  
     επιληψία             
    Θέση ανάνηψης  
    Καταπληξία (Σοκ)
    Αναφορά στον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (ΑΕΑ)
    Αλυσίδα Επιβίωσης - Συνεχής εκτίμηση και φροντίδα
Διάρκεια προγράμματος : 4 ώρες
Ημέρα Διεξαγωγής : Δευτέρα 17:30-21:30


Όλοι οι εκπαιδευόμενοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης , θα λάβουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Διεθνώς Αναγνωρισμένη από την
EMP Medic First Aid International.


    Το κόστος του προγράμματος περιλαμβάνει :
  1. Τη Διεθνώς Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση τοίχου (όχι Βεβαίωση)
  2. Την κάρτα επιτυχούς παρακολούθησης -successful completion wallet card
  3. Έγχρωμο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο-οδηγός εκπαιδευτικών σεναρίων
  4. Οικογενειακό πλάνο επειγόντων περιστατικών
  5. Χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισμού ( Video, προπλάσματα, διασωστικό εξοπλισμό, φαρμακεία   εκπαιδευτικούς Απινιδωτές κ.α.)


Εισηγητής: Νικολαΐδης Χρήστος (Instructor, Emergency Medical Technician)


Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων για κάθε  τμήμα.    
Θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.       
                                                                                                                                                                                     
                             

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: ΧΑΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 241007 (εσωτ.884)
Εκπαιδευτικό Κέντρο Υποστήριξης Ζωής / 2310 421551 / www.ekyz.gr / info@ekyz.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου