ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Υποστήριξης Ζωής
url: www.ekyz.gr

@ : info@ekyz.gr
tel.: +30 2310 421551
fax: +30 2310 431011

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014 /  10:00 - 17:00
Τρίτη   21   Ιανουαρίου    2014 /  15:00 - 22:00
Τοποθεσία : Θεσσαλονίκη
Τηλ συμμετοχής : 2310 421551


Στο πρόγραμμα διδάσκονται:
·        Ο ρόλος του Πρώτου Βοηθού        
·        Ασφάλεια χώρου και βασικές αρχές  ατομικής προστασίας
·         Αρχική Εκτίμηση ενός περιστατικού
·         Πως αντιμετωπίζουμε ένα τραύµα και µια  αιμορραγία
·         Πως αντιμετωπίζουμε την πνιγμονή από  ξένο σώµα (σε ενήλικες, παιδιά & βρέφη)
·         Πως αντιμετωπίζουμε ένα αναίσθητο πάσχοντα (περιλαμβάνεται η επιληψία)
·         Πως ανοίγουμε, πως ελέγχουμε και πως καθαρίζουµε τον αεραγωγό - Log Roll
·         Πως ελέγχουμε  την αναπνοή, πως  κάνουµε εμφυσήσεις, χρήση  προστατευτικών µέσων για τις εμφυσήσεις
·         Να μπορούμε να διακρίνουμε σε ποιον πάσχοντα πρέπει να χορηγήσουμε ΚΑΡΠΑ, πώς να το κάνουμε αυτό, πώς επηρεάζει το εάν είναι ενήλικος, παιδί ή βρέφος, και ποια εναλλακτικά µέτρα πρέπει να ληφθούν εάν δεν έχει ο διασώστης προστατευτικά μέτρα
·         Ποιον ασθενή τοποθετούµε στην θέση ανάνηψης και ποιον αποφεύγουμε να τοποθετήσουμε 
·         Πως αντιμετωπίζουμε την Καταπληξία (Σοκ)
·         Τι είναι ο Αυτόµατος Εξωτερικός Απινιδωτής (ΑΕΑ) (Αναφορά)
·         Τι είναι η Αλυσίδα Επιβίωσης
·         Συνεχής εκτίµηση και φροντίδα
·         Έμφραγμα του μυοκαρδίου
·         Στηθάγχη
·         Εγκεφαλικό


Η εκπαίδευση γίνεται υπό την αιγίδα του MEDIC FIRST AID και στους επιτυχόντες θα δοθεί διεθνώς αναγνωρισμένη ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ)
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να καλέσετε στο 2310 421551 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου