ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Υποστήριξης Ζωής
url: www.ekyz.gr

@ : info@ekyz.gr
tel.: +30 2310 421551
fax: +30 2310 431011

"Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"ΔΩΡΕΑΝ

Το ΕΚΥΖ συμμετέχει στη δράση Αθηνά Κ.Δ.Α.Π, και δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε 50 παιδάκια.

Μέσω της παραπάνω Δράσης δίνεται η δυνατότητα σε μητέρες νηπίων και παιδιών ηλικίας 5 - 12 ετών (2003 - 2009) να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ (κριτήρια-προϋποθέσεις) στο "Αθηνά ΚΔΑΠ"

Σκοπός του προγράμματος η αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, μέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση τους, προκειμένου να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους, μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. 

Η συμμετοχή των παιδιών στο "Αθηνά ΚΔΑΠ" είναι ΔΩΡΕΑΝ εφόσον πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ένταξης, μετά από αξιολόγηση του φορέα διαχείρισης του προγράμματος .

Για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σας, μπορείτε να συμπληρώσετε με τη γνωστή διαδικασία την σχετική φόρμα (Συμπληρώνετε: Ονοματεπώνυμο γονέα, τηλέφωνο, email και στο πεδίο "Message" Ημερομηνίες γέννησης των παιδιών) ώστε κατά τον χρόνο δημοσιοποίησης του προγράμματος να ενημερωθείτε άμεσα από τα στελέχη των διοργανωτών, για την διαδικασία της ορθής σύνταξης του φακέλου συμμετοχής στο πρόγραμμα. 


Πληροφορίες σχετικά με τη δράση, μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου