ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Υποστήριξης Ζωής
url: www.ekyz.gr

@ : info@ekyz.gr
tel.: +30 2310 421551
fax: +30 2310 431011

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ (ABLS)

Το πρόγραμμα ABLS εισάγει μία προχωρημένη διαδικασία εκτίμησης ασθενούς ή τραυματία, για να βοηθήσει στη διαχείριση θυμάτων που έχουν τις αισθήσεις τους. Περιλαμβάνει επίσης μία καλύτερη μέθοδο ενοποίησης με την ΕΠΦ, καθώς και αρκετά εξειδικευμένα ζητήματα και δεξιότητες που αφορούν τις Πρώτες Βοήθειες. 

Απευθύνεται σε:
Επαγγελματίες Υγείας, Ομάδες Διάσωσης στον εργασιακό χώρο, Ομάδες Πρώτων Βοηθειών, Ομάδες Πυρασφάλειας και Εκκένωσης Χώρων, Προσωπικό Ασφαλείας και σε οποιονδήποτε θέλει να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις Πρώτων Βοηθειών.
Οι ενότητες του προγράμματος είναι:

Α) Συστήματα Οργανισμού
-Αναπνευστικό σύστημα
-Κυκλοφορικό σύστημα
-Μυοσκελετικό σύστημα
-Νευρικό σύστημα
-Δέρμα

Β) Προχωρημένη Εκτίμηση Ασθενή
-Εκτίμηση περιβάλλοντος περιστατικού
-Προχωρημένη Αρχική Εκτίμηση
-Εκτέλεση σωματικής εκτίμησης (έλεγχος)
-Λήψη Ιατρικού Ιστορικού Ασθενή
-Βασικά ζωτικά σημεία
-Λήψη αρτηριακής πίεσης
-Συνεχιζόμενη εκτίμηση
-Σακχαρόμετρο
-Παλμικό οξύμετρο

Γ) Συνεργασία με ΕΚΑΒ
-Αναφορά ενεργειών
-Παράδοση ασθενή στο ΕΚΑΒ
-Τοποθέτηση, μετακίνηση και ανύψωση ασθενή

Δ) Προχωρημένες Πρώτες Βοήθειες
-Χρήση AMBU (ασκός εμφυσήσεων)
-Εκτέλεση ΚΑΡΠΑ από 2 άτομα
-Αναρρόφηση
-Στοματικός αεραγωγός
-Ακινητοποίηση κεφαλής
-Νάρθηκες ακινητοποίησης
-Φορεία
-Αφαίρεση κράνους
-Μεθοδολογία διαχείρισης περιστατικού
-Διαλογή (Triage)

Ε) Διάφορες Ασθένειες

ΣΤ) Διαχείριση Οξυγόνου σε επείγοντα περιστατικά

Η εκπαίδευση γίνεται υπό την αιγίδα του MEDIC FIRST AID και στους επιτυχόντες θα δοθεί διεθνώς αναγνωρισμένη ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (όχι βεβαίωση)

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Τόπος διεξαγωγής εκπαίδευσης: Πελοπίδου 2-4, Χαριλάου Θεσσαλονίκης
Ημερομηνίες και ώρες:
Παρασκευή 21-11-2014  από τις 16:00 έως τις 21:00
Σάββατο      22-11-2014  από τις 09:00 έως τις 21:00
Κυριακή      23-11-2014  από τις 10:00 έως τις 17:00


-Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 31-10-2014, έκπτωση 40% επί της αρχικής τιμής.
-Δηλώσεις συμμετοχής από 1-11-14 μέχρι 8-11-2014, έκπτωση 30% επί της αρχικής τιμής.
-Δηλώσεις συμμετοχής από 9-11-14 μέχρι 15-11-2014, έκπτωση 20% επί της αρχικής τιμής.
-Επιπλέον 5% έκπτωση για επαγγελματίες υγείας, άνεργους και φοιτητές.


Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να καλέσετε στο 2310 421551.

Η παρακολούθηση του προγράμματος προϋποθέτει γνώσεις σε: Βασικές Πρώτες Βοήθειες, ΚΑΡΠΑ &  Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου