ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Υποστήριξης Ζωής
url: www.ekyz.gr

@ : info@ekyz.gr
tel.: +30 2310 421551
fax: +30 2310 431011

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΤΡΑΥΜΑ (EMERGENCY TRAUMA RESPONSE)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Δεκεμβρίου.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα αυτό  έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους, ώστε να διαχειρίζονται σωστά τον χρόνο, σε κρίσιμες και απειλητικές για τη ζωή επείγουσες καταστάσεις μέχρι την άφιξη της Επείγουσας Προνοσοκομ
ειακής Φροντίδας. Εστιάζει σε απλές, σωστικές παρεμβάσεις, που μπορούν να πραγματοποιηθούν στη σκηνή ενός επείγοντος περιστατικού, από μη ιατρικό εκπαιδευμένο προσωπικό.


Στο πρόγραμμα διδάσκονται:
Α)  Προχωρημένη Εκτίμηση Τραυματία
·        Εκτίμηση περιβάλλοντος περιστατικού
·        Προχωρημένη Αρχική Εκτίμηση
o   Εκτίμηση επιπέδου συνείδησης
o   Έλεγχος Αεραγωγού
o   Έλεγχος Αναπνοής
o   Κυκλοφορικό
s  Αιμορραγία
s  Σφυγμός
s  Χρώμα Ιστών
·       Εκτέλεση σωματικής εκτίμησης (έλεγχος)
·       Λήψη Ιατρικού Ιστορικού Ασθενή
·       Βασικά ζωτικά σημεία
·       Συνεχιζόμενη εκτίμηση

Β)  Συνεργασία με ΕΚΑΒ
·       Αναφορά ενεργειών-Παράδοση ασθενή στο ΕΚΑΒ
·       Τοποθέτηση, μετακίνηση και ανύψωση ασθενή


Γ)  Προχωρημένες Πρώτες Βοήθειες σε Τραυματία
·       Χρήση AMBU (ασκός εμφυσήσεων)
·       Εκτέλεση ΚΑΡΠΑ από 2 άτομα
·       Αναρρόφηση
·       Στοματοφαρυγγικός - Ρινοφαρυγγικός αεραγωγός
·       Ακινητοποίηση κεφαλής-Νάρθηκες ακινητοποίησης-Φορεία
o   Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
o   Κακώσεις Αυχένα - Σπονδυλικής Στήλης
o   Κακώσεις Μυοσκελετικού συστήματος
o   Θωρακικό Τραύμα
o   Κοιλιακό Τραύμα
o   Εγκαυματικό Τραύμα
·       Μεθοδολογία διαχείρισης περιστατικού
Διάρκεια κατάρτισης: 12 ώρες
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 2310 421551 ή στο info@ekyz.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου