ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Υποστήριξης Ζωής
url: www.ekyz.gr

@ : info@ekyz.gr
tel.: +30 2310 421551
fax: +30 2310 431011

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2015

1) ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑPREMIUM 110€
BASIC 80€
Πιστοποίηση Κατάρτισης
Πιστοποίηση Κατάρτισης
Μαντιλάκι εμφυσήσεων
Μαντιλάκι εμφυσήσεων
Μάσκα εμφυσήσεων

Πλάνο επειγόντων περιστατικών
Πλάνο επειγόντων περιστατικών
Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο
Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο
Φαρμακείο ατομικό

Ραφτό σήμα

Αλγόριθμος τσέπης

Τσάντα Σεμιναρίων
Τσάντα Σεμιναρίων
Σελιδοδείκτες
Σελιδοδείκτες
Χαράκι-Μολύβι
Χαράκι-Μολύβι
Coffee Break
Coffee Break
Light Lunch Break

Δωρεάν εγγραφή στο ΕΚΥΖ CLUB


2) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔA ΠΑΣΧΟΝΤΑ (CARE PLUS)


 PREMIUM 180
BASIC 125
Πιστοποίηση Κατάρτισης
Πιστοποίηση Κατάρτισης
Μαντιλάκι εμφυσήσεων

Μάσκα εμφυσήσεων
Μάσκα εμφυσήσεων
Πλάνο επειγόντων περιστατικών
Πλάνο επειγόντων περιστατικών
Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο-Σημειώσεις
Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο-Σημειώσεις
Φαρμακείο ατομικό

Ραφτό σήμα

Αλγόριθμος τσέπης

Τσάντα Σεμιναρίων
Τσάντα Σεμιναρίων
Σελιδοδείκτες
Σελιδοδείκτες
Χαράκι-Μολύβι
Χαράκι-Μολύβι
Coffee Break
Coffee Break
Light Lunch Break

Δωρεάν εγγραφή στο ΕΚΥΖ CLUB3) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΤΡΑΥΜΑPREMIUM 200€
BASIC 130€
Πιστοποίηση Κατάρτισης

Μαντιλάκι εμφυσήσεων

Μάσκα εμφυσήσεων

Πλάνο επειγόντων περιστατικών
Πλάνο επειγόντων περιστατικών
Σημειώσεις
Σημειώσεις
Φαρμακείο ατομικό

Ραφτό σήμα

Αλγόριθμος τσέπης

Τσάντα Σεμιναρίων

Σελιδοδείκτες

Χαράκι

Coffee Break
Coffee Break
Light Lunch Break
Light Lunch Break
Δωρεάν εγγραφή στο ΕΚΥΖ CLUB


4) ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ (ABLS)
PREMIUM 350€
BASIC 250€
Πιστοποίηση Κατάρτισης
Πιστοποίηση Κατάρτισης
Μαντιλάκι εμφυσήσεων

Μάσκα εμφυσήσεων
Μάσκα εμφυσήσεων
Πλάνο επειγόντων περιστατικών
Πλάνο επειγόντων περιστατικών
Σημειώσεις
Σημειώσεις
Φαρμακείο ατομικό

Ραφτό σήμα
Ραφτό σήμα
Αλγόριθμος τσέπης
Αλγόριθμος τσέπης
Τσάντα Σεμιναρίων
Τσάντα Σεμιναρίων
Σελιδοδείκτες
Σελιδοδείκτες
Χαράκι-Μολύβι
Χαράκι-Μολύβι
Παλμικό Οξύμετρο

Coffee Break
Coffee Break
Light Lunch Break
Light Lunch Break
Δωρεάν παρακολούθηση 2ημερου προγράμματος CARE PLUS

Δωρεάν εγγραφή στο ΕΚΥΖ CLUB
5) ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ


PREMIUM 110€
BASIC 80€
Πιστοποίηση Κατάρτισης
Πιστοποίηση Κατάρτισης
Μαντιλάκι εμφυσήσεων
Μαντιλάκι εμφυσήσεων
Μάσκα εμφυσήσεων

Πλάνο επειγόντων περιστατικών
Πλάνο επειγόντων περιστατικών
Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο
Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο
Φαρμακείο ατομικό

Ραφτό σήμα

Αλγόριθμος τσέπης

Τσάντα Σεμιναρίων
Τσάντα Σεμιναρίων
Σελιδοδείκτες
Σελιδοδείκτες
Χαράκι-Μολύβι
Χαράκι-Μολύβι
Coffee Break
Coffee Break
Light Lunch Break

Δωρεάν εγγραφή στο ΕΚΥΖ CLUB6)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

PREMIUM 160€
BASIC 125€
Πιστοποίηση Κατάρτισης
Πιστοποίηση Κατάρτισης
Μαντιλάκι εμφυσήσεων
Μαντιλάκι εμφυσήσεων
Μάσκα εμφυσήσεων

Πλάνο επειγόντων περιστατικών
Πλάνο επειγόντων περιστατικών
Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο
Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο
Φαρμακείο ατομικό

Ραφτό σήμα

Αλγόριθμος τσέπης

Τσάντα Σεμιναρίων
Τσάντα Σεμιναρίων
Σελιδοδείκτες
Σελιδοδείκτες
Χαράκι-Μολύβι
Χαράκι-Μολύβι
Coffee Break
Coffee Break
Light Lunch Break

Δωρεάν εγγραφή στο ΕΚΥΖ CLUB


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου